Leiarutviklingsprogram

Morgongry tilbyr ferdigsydde leiarutviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter.

Leiarar i arbeidslivet får ofte leiarstillingar utfrå dyktige fagkunnskapar og lang erfaring. Mange leiarar av denne kategori strevar med å finne seg til rette i leiarrolla fordi dei manglar opplæring i leiarfaget.

Våre opplæringsprogram inneheld følgjande:

Sjølvinnsikt og leiarstil
Kommunikasjon
Å leie med visjonen i ryggmargen
Motivasjon
Organisasjonskultur
Konflikthandtering
Situasjonsbestemt leiarskap
Tydeleg leiarskap
Å bygge gode lag
Medarbeidersamtaler
Leiar si rolle i førebygging sjukefråver

Programmet går over eit halvt år og vert gjennomført i 3 modular à 2 dagar, og ein individuell coachingtime på arbeidsplassen pr. deltakar i mellomperiodane.