Ledercoaching

Ofte kan ein høyra at leiarar har gjennomgått mange ulike leiaropplringsprogram/kurs, men resultata uteblir.
Individuell leiarcoaching har vist seg å vera ein svært effetiv metode for utvikling av funksjonell leiaråtferd.
Leiarcoaching kan gjennomførast som eit eige tiltak, eller kombinert med samlingar i plenum, med gjennomgang av teori og felles øvingar.
Vår leiarcoach har breid erfaring med coaching av leiarar på alle nivå.
Ved å kombinera individuell coaching av den enkelte leiar med oppfølging ute i feltet, kan ein trena i det faktiske livet, og få gleda av erfaringslæring, som ofte er den mest effektive læringsmetoden.