Ledelse

Lederutviklingsprogram

Morgongry tilbyr ferdigsydde lederutviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter.

Ledere i arbeidslivet får ofte lederstillinger utfra dyktige fagkunnskaper og lang erfaring. Mange ledere av denne kategori strever med å finne seg til rette i lederrrollen fordi de mangler opplæring i ledelsesfaget.

Våre opplæringsprogram inneholder følgende:

Selvinnsikt og lederstil

Kommunikasjon

Å lede med visjonen i ryggmargen

Motivasjon

Organisasjonskultur

Konflikthåndtering

Situasjonsbestemt lederskap

Tydelig lederskap

Å bygge gode lag

Medarbeidersamtaler

Leder sin rolle i arbeidet med å forebygge sykefravær

Programmet går over et halvt år og blir gjennomført i 3 modular à 2 dagar, og en individuell coachingtime på arbeidsplassen pr. deltaker i mellomperiodene.

Coaching av ledere
Det sies ofte at ledere har gjennomgått mange ulike lederopplæringsprogram/kurs, men resultatene uteblir.
Individuell ledercoaching har vist seg å være en svært effetivt metode for utvikling av funksjonell lederadferd.
Ledercoaching kan gjennomføres som eget tiltak, eller kombinert med samlinger i plenum, med gjennomgang av teori og felles øvelser.
Barbra Røttingen har bred erfaring med coaching av ledere på alle nivå. Ved å kombinere dette med oppfølging ute i feltet, kan en tren i det faktiske livet, og få glede av den mest pedagogiske læringsmetoden, – erfaringslæring!