Personleg coaching

Det er vår grunntanke at alle menneske kan forbetra sin livskvalitet gjennom personleg utvikling.

I våre coachingprogram førlgjer me innovasjonssshjulet for å skape ein strukturert og målbevisst prosess.Ditt viktigste verkty både i arbeid og fritid er deg sjølv. Gjennom å investera i deg sjølv og di eiga utvikling vil du få tilgong til dine eige ressurskammer, bli meir bevisst på hindringar og ugunstige strategiar og finne vegen til betre balanse.

Morgongry er opptreken av individuell tilpassing og vil setja saman eit opplegg utfrå personlegdom, situasjon og ønska resultat.

Typiske tema for coaching kan vera:

Jobb og karriære
Stressmeistring
Konflikthandtering
Relasjonelle forhold
Dårleg sjølvkjensle
Kommunikasjonsproblem
Livsstil

Eit eksempel på opplegg kan vera:

2 timar kartlegging med gjennomgang av personlege preferansar
1 time coaching inntil 10 gongar

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale!