Kurs

Morgongry arrangerer inspirerande og nyttige dagskurs innan følgjande tema:

Konflikthandtering
Kommunikasjon
Personleg utvikling
Motivasjon
Forebygging av sjukefråver
I vår kalender vert det annonsert fastsette kurs.
I tillegg kan ein bestille kursa bedriftsinternt, eller be om gjennomføring andre stader i Noreg.