Motivasjon


Motivasjon handlar om mentale krefter. Med gjenkjennande skildringar og humorisktisk tilnærming til kvardagens store og små utfordringar tek Barbra oss med for å finna meir motivasjon. Ein får kjennskap til korleis tunge og trasige tankemønster er med og trykkjer oss ned, og kor lite endring som skal til for å oppnå ein meir ressursfyllt tilstand.
Foredraget vert gjennomført på bestilling, og passar like godt for små grupper som på store arrangement. Ein reknar 1-2 timar på foredraget.