Kommunikasjon

Gode kommunikasjonsevne er sannsynlegvis ditt beste verktøy for å oppnå suksess, anten det gjeld karriære, relasjonar, forhandling eller omsorg.
Barbra Røttingen held foredrag på 1-2 timar om kommunikasjon på bestilling. Tema vert knytt opp mot sjølvinnsikt, personleg væremåte og gjenkjennande situasjonar i jobb og fritid.
Foredraget vert gjerne nytta på fagdagar, for friviljuge organisasjonar, leiarsamlingar, teambuilding og private arrangement.
Foredraget er lett, humoristisk og når fram til dei fleste målgrupper.