Stressmeistring

Oppleving av stress er ein naturleg del av det å vera menneske. Som regel gjev kortvarig stress at me yter maksimalt og er meir fokuserte på viktige oppgåver.
Stress vert eit problem når tilstanden varer over tid og ein mister evnen til å roe ned kropp og tankearbeid når ein ønskjer det. Ein stor prosent av personar som er sjukemelde frå jobben sin har stressrelaterte plager og sjukdommar.
Morgongry AS tilbyr kurs i stressmeistring, der innhaldet femjer om alt frå fysisk og mental avspenning til endring av fokus og tankemønster.
Både einskildpersonar og bedrifter vil nytte godt av auka kunnskap om korleis ein meistrar ein travel kvardag på ein god måte og legg til rette for eit sunnare og betre tilvære.