Konflikthandtering

Konflikter på arbeidsplassen er ein naturleg del av det indre livet i organisasjonar der menneske arbeider saman. Måten desse vert handterte på får store konsekvensar for helse, miljø og tryggleik. Konflikter går sjeldan over av seg sjølv, og i blant kan det vera behov for ekstern hjelp.
Morgongry AS tilbyr hjelp til å løyse opp i konkrete personkonflikter/mobbesituasjonar i arbeidsmijløet. Me tilbyr og intern opplæring i konflikthandetering og hjelp til å implementere det som ein naturleg del av det systematiske HMS-arbeidet.
Ofte kan ein erfare at konflikter som vert handtert på ein profesjonell måte fører til vekst og utvikling. Ikkje nøl med å ta kontakt,- det kan vera ei god investering!